blachy aluminiowe

Charakterystyka i zastosowanie blach aluminiowych

Aluminium to metal o bardzo dużym znaczeniu w przemyśle. Jest go stosunkowo dużo w skorupie ziemskiej, pod względem zawartości wyprzedzają go jedynie tlen i krzem. W zastosowaniach technicznych natomiast, wyprzeda go jedynie żelazo. Ponieważ blachy aluminiowe charakteryzują się małą gęstością oraz dość dobrymi własnościami wytrzymałościowymi są doskonałym materiałem konstrukcyjnym.

Jakie własności mają blachy aluminiowe?

Dzięki bardzo dobrym własnościom plastycznym blachy aluminiowe mogą być łatwo przerabiane plastycznie nie tylko na gorąco, ale i na zimno. Ze względu na brak odmian alotropowych aluminium nie uzyskuje własności podczas obróbki cieplnej.

Blachy aluminiowe poddaje się natomiast przeróbce plastycznej w celu umocnienia, podobny wpływ będą mieć dodatki stopowe. Poza wyżej wspomnianymi blachy aluminiowe mają dobrą przewodność cieplną i elektryczną.

Odporność na korozję blach aluminiowych

Czynnikiem, który czyni blachy aluminiowe tak popularnymi jest ich duża odporność na korozję. Na powietrzu ulegają one pasywacji, czyli pokrywają się warstwą tlenku aluminium, która chroni je przed dalszym utlenianiem.

Blachy są odporne także na działanie wody, kwasy azotowego czy kwasów organicznych. Bardzo silnie natomiast reagują z wodą morką, jonami rtęci czy kwasem chlorowodorowym. Blachy aluminiowe można anodować, co dodatkowo podnosi ich odporność na korozję.

Wykorzystanie blach aluminiowych

Blachy aluminiowe stosowane są w wielu gałęziach przemysłu. Bardzo popularne są przed wszystkim w przemyśle lotniczym, samochodowym oraz kolejowym, co jest pokłosiem bardzo korzystnej kombinacji niskiej gęstości i dobrej wytrzymałości. Blachy to także popularny materiał konstrukcyjny w branży maszynowej czy budowlanej, oraz jako element dekoracji oraz aranżacji.