Zasilacze do urządzeń przeciwpozarowych

Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych

System przeciwpożarowy

Zgodnie z wymaganiami norm zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych stanowią niezbędny element systemu przeciwpożarowego, ponieważ zapewniają ciągłość zasilania podłączonych do niego odbiorników, nawet jeśli zewnętrzne źródło zasilania zostanie odcięte. Zasilacze do systemów ppoż muszą być sprawne, ponieważ ich awaria stanowi ogromne zagrożenie dla całego Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Zasilanie Systemu Sygnalizacji Pożaru

Zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych stanowią dodatkowe źródło energii dla SSP. Podstawowym jest oczywiście sieć elektroenergetyczna wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia.

Dodatkowo instalacja pod taki system powinna być poprowadzona oddzielnie od reszty instalacji elektrycznej w danym budynku. Zasilacze do systemów ppoż stanową zapasowe źródło energii, które umożliwia działanie systemu na wypadek uszkodzenia sieci głównej.

Wymaga się aby zasilacze do urządzeń przeciwpożarowych posiadały możliwość utrzymania działania systemu przez co najmniej 72h od zaniku głównego źródła prądu, dodatkowo muszą one być w stanie umożliwić pełnienie funkcji alarmowej systemu prze 30 minut.

Podział zasilaczy do systemów przeciwpożarowych

Zasilacze do systemów przeciwpożarowych dzielimy na dwie klasy. Klasa A obejmuje zasilacze do systemów ppoż stosowanych w systemach posiadających dwa źródła zasilania. Jeśli system posiada tylko jedno źródło to używany zasilacz musi być klasy B. Dodatkowo zasilacze do systemów przeciwpożarowych mogą należeć do jednej z czterech klas środowiskowych.

Klasy środowiskowe definiują w jakim otoczeniu i temperaturze mogą pracować dane zasilacze do systemów ppoż, oraz jaki stopień ochrony obudowy jest na nich wymagany. Poza tymi podziałami funkcjonalnymi wyróżnić możemy również zasilacze do systemów przeciwpożarowych zintegrowane oraz niezintegrowane.

Zasilacze zintegrowane najprościej rzecz ujmując ma wspólną obudowę z innym urządzeniem, zasilacz niezintegrowany natomiast może być umieszczony także w oddzielnej obudowie. Funkcje zasilające w systemie mogą też pełnić centrale sterujące, czyli urządzania które zawiadują wszystkimi elementami systemu przeciwpożarowego.