Adwokat rodzinny

Kiedy skorzystać z pomocy adwokata rodzinnego

Adwokat rodzinny Wrocław

Kodeks rodzinny reguluje w dość wyraźny sposób jak powinny wyglądać kwestie kontaktów dziecka z rodzicami. W przypadku rodzin niepatologicznych to w obowiązku rodziców jest uregulowanie w odpowiedni sposób kontaktów między dzieckiem a rodzicami. 

Często jednak dochodzi do konfliktów w tej sprawie. W przypadku rozwodu lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny stwierdzonej przez odpowiedni organ jakim może być np. MOPS przydatna będzie pomoc adwokata rodzinnego.

Jeżeli jesteś z Wrocławia lub bliskiej okolicy i potrzebujesz pomocy adwokata rodzinnego warto zapoznać się z ofertą naszej kancelarii.

Kontakt z dzieckiem a rozwód

Kiedy dochodzi do rozwodu jednym z elementów jest ustalenie planu opieki nad posiadanymi ewentualnie małoletnimi. Jeżeli konflikt małżonków nie pozwala osiągnąć porozumienia warto udać się do adwokata rodzinnego z Wrocławia.

Pomoże on szybko i skutecznie rozwiązać istniejący konflikt w obrębie kontaktu z dzieckiem. Pozwoli on nam na osiągnięcie korzystnego obrotu spraw korzystając z wiedzy na temat prawa rodzinnego, które bezwzględnie chroni dobro dziecka.

Taka pomoc ze strony adwokata, który wysłucha stanowisk obu stron może zaowocować zaproponowaniem przed sądem korzystnego dla wszystkich i wygodnego dla dziecka rozwiązania https://kancelariagmerek.pl/adwokat-rodzinny-wroclaw/.

Walka o alimenty

Warto pamiętać, że pomoc adwokata rodzinnego może być kluczowa w sytuacji, gdy jedna ze stron zalega z płaceniem alimentów. Adwokat znający przepisy przyśpieszy cały proces egzekwowania alimentów.

Jeżeli kwestia alimentów nie będzie uregulowana to pomoc prawnika może doprowadzić nawet do egzekucji komorniczej osoby zalegającej z płatnościami.

Dla wielu osób ważne jest uregulowanie tej kwestii, dlatego nasi prawnicy w kompleksowy sposób mogą pomóc w rozwiązaniu takiej sprawy.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem

Jeżeli sytuacja tego wymaga dla dobra dziecka, adwokat może pomóc w uzyskaniu ograniczenia kontaktu z jednym lub obydwojgiem rodziców.  W tak poważnej sprawie ważne jest, aby adwokat prowadzący sprawę posiadał odpowiednie kompetencje, ponieważ od tego zależeć będzie dobro dziecka.

Nasz kancelaria z Wrocławia pomaga w najtrudniejszych sprawach i zawsze dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku i korzystny wynik sprawy dla rodzica.